WeStandApp

WE STAND APP är  ett projekt som syftar till att öka tryggheten och korta vägen till hjälp och stöd för och med unga mellan 13-25 år som utsätts för näthat, rasism, kränkningar eller konflikter, med nätet som främsta utgångspunkt. Projektet ska genom vår app WSAPP fungera som ett aktivt stöd på plats i stunden, om och när kränkningarna sker. Projektet ska förebygga, informera och utbilda unga att aktivt verka för civilkurage på  alla arenor där unga rör sig - online och offline. Läs mer på WeStandApp.se .
Appen innehåller möjlighet att ta del av Stories, Q&A, Peptalk-funktion och anonym meddelandefunktion direkt med WeStandApp för unga som behöver någon att prata med..
Appen finns för gratis nedladdning på såväl iOS som Android.