Skolapp Nybro

Skolapp Nybro samlar information och tjänster som riktar sig till vårdnadshavare och elever. Första gången appen startar kommer användaren att få välja en önskad skola att följa och man får då information som är riktad till den skolan. Man kan också lägga till fler skolor genom att lägga till favoriter. Favoriter är perfekt för den som har barn på olika skolor och det är enkelt att hoppa mellan skolorna. När det finns en ny nyhet att läsa så kommer en notifikation att skickas, så att man inte missar något.

Exempel på innehåll är: nyheter, schema, matsedel, kontaktinformation, sjukanmälan med mera.