Skolapp Kalmar

Skolapp Kalmar samlar information och tjänster som riktar sig till vårdnadshavare med barn i förskola samt till elever och vårdnadshavare i skola i en app. I appen ställer man in önskad förskola/skola, och får då information för den enheten. Samtliga förskolor och grundskolor i Kalmar kommun ingår i appen.

Appen finns för gratis nedladdning på AppStore (iOS) och Google Play (Android).