Fria Läroverken

Fria Läroverken inför Aware Inventarie för att hantera datorer i skolverksamheten. Med hjälp av Aware Inventarie får skolan kontroll på elevdatorer och alla service-/supportärenden som genereras i systemet. Eleverna kan även själva logga in och se sin utrustning och generera serviceärenden från dator/platta/mobil. Genom integration med Google+/MS Office365s mailkonton så behöver eleverna ingen ny inloggning utan den sker automatiskt mot respektive miljö.