Aware Skola

Information tillgänglig när du vill ha den!

Information från och om skolan finns normalt hos en mängd olika källor, vilket gör det krångligt att hitta informationen när det behövs. Aware Skola löser det!

Aware
Aware

Allt på samma plats!

Vårdnadshavare, elever och personal når snabbt de funktioner som man behöver. Här är några av de tjänster som appen stödjer

 • Nyheter

  Nå ut med information snabbt till elever och vårdnadshavare där den syns.

 • Schema

  Hämta uppdaterat schema direkt från ert schemasystem.

 • Matsedel

  Uppdaterade matsedlar som hämtas automatiskt för flera veckor.

 • Sjukanmälan

  Rutiner och hantering för frånvarohantering och sjukanmälan snabbt tillgänglig.

 • Länkar

  Lägg upp länkar till system, klassbloggar, busstidtabeller och annat som ni vill lyfta fram!

 • Kalendarie

  Snabb och detaljerad information om kommande händelser och aktiviteter på skolan hjälper den egna planeringen.

 • Veckobrev

  Lägg in förskolans veckoplanering så är den alltid tillgänglig!

 • Kontakter

  Lägg ut skolans funktioner/personal så att det är enkelt och snabbt att nå rätt när man behöver ta kontakt via telefon och e-post!

Appar för alla!

Alla skolor ska givetvis ingå i apparna, och det är viktigt att det är enkelt att med några få tryck på skärmen kunna välja sin skola, för att på så sätt alltid ha rätt information direkt tillgänglig när man startar appen! Skolapparna tas normalt fram för såväl iOS som Android, men givetvis även för Windows Phone , för att alla ska kunna ta del av den information man behöver.

Grafik och funktioner

Apparna anpassas grafiskt efter huvudmannens profil och önskemål.
Det är viktigt att dom har samma profil som övriga kanaler (web, papper etc.). Om man har önskemål om andra funktioner i apparna så kan dessa offereras till fast pris.

"Aware Skola innebär att vårdnadshavare, elever och personal nu kan få information, utan att gå mellan olika tjänster och webb-platser. Vi uppskattar verkligen att uppdateringen av innehåll är smidig samtidigt som den automatiska hämtningen av information, t.ex nyheter och matsedlar, sparar mycket tid. Appen är lätthanterad och ger snabb tillgång till informationen från den skola man har valt!"

Åke Gustavsson, Kalmar Kommun

Kraftfull webbportal

Informationsflödet i Skolapparna styrs via en kraftfull webbtjänst som ger såväl administratörer som pedagoger och övrig personal tillgång till de delar som man ska använda. Portalen innehåller även en simulator där man direkt kan se hur informationen kommer att presenteras i apparna.

Uppdaterad

Informationen i apparna består av två delar, automatiskt inhämtad data och manuellt inlagt information. Automatiskt inhämtad data uppdateras från var 5:e minut till 1 gång per dygn, beroende på informationstyp, den information som läggs in manuellt i portalen når användarna så fort den publiceras!