Aware Inventarie

Vad är detta?

Med Aware Inventarie får ni full kontroll och smidigare ärendehantering, såväl inom organisationen som med externa leverantörer och servicegivare!

Aware
Aware

Kom igång!

Med Aware Inventarie kommer ni igång snabbt eftersom systemets filuppladdning gör inläsningen av data enkel och säker. Har ni en fil med både användare och utrustning så knyts utrustningen till användaren automatiskt.

1

System

Verksamheter

Användare

Assets

 • Inloggning

  Logga in med användarnamn eller via integration med Googles eller Microsofts molntjänster. Snabbt och säkert!

 • Filuppladdning

  Ladda enkelt upp användare, elever och inventarier i excel-filer. Elever/användare knyts automatiskt mot sina inventarier!

 • Ärenden

  Följ ärendehistoriken som ett kommentarsflöde där man ser vem som gjort vad, och när.

 • Flöden

  Bygg snabbt flöden med såväl intern personal och användare som leverantörer och servicegivare.

 • Hela organisationen

  Sätt enkelt upp hela organisationen, från huvudman till minsta enhet, och knyt personal till de enheter som de ska tillhöra.

 • Avtal

  Koppla inventarier till avtal och servicerutiner, så vet alla vad som gäller! Skriv in text och ladda upp dokument.

 • Säkerhet

  Ge användare rätt tillgång till systemet genom styrning via roller. Rollerna styr vad man kan göra och vad som visas på skärmen.

 • Sök

  Effektiva sökfunktioner som snabbt hittar inventarier och användare, och där man direkt kan starta ett ärende eller jobba vidare med ett befintligt.

"Aware Inventarie är väl anpassat till skolans verksamhet och behov. Systemet stödjer skolans organisation och ger möjlighet att knyta ärendeflöden såväl inom organisationen som med externa leverantörer, servicegivare och försäkringsbolag. Man har mycket snabb hantering av såväl elever, personal som inventarier.
Samt att integrationen med G+/Microsofts molntjänster är klockren!"

Henrik Hagström, Gymnasieskolor i Syd AB

Bygg flöden

I systemet bygger ni enkelt de ärendeflöden som behövs, såväl inom organisationen som med leverantörer. Olika ärendetyper styrs automatiskt till rätt mottagare och system med hjälp av en smidig e-post hanterare.

Involvera användaren

Ge eleverna möjlighet att logga in i systemet, tex genom sitt Google + eller Microsoft –konto. Då kan användaren direkt se sin utrustning och göra en felanmälan, via dator, platta eller telefon.

Var finns utrustningen?

All utrustning som inte är knuten till elever/personal kan läggas mot lagerplatser, som kan vara unika för varje enhet/skola.
Det är dessutom mycket enkelt att lägga upp nya, oavsett vilken typ av utrustning det handlar om.